AF Mini PLC serija je programibilni logički kontroler, koji se programira sa FBD (Function Block Diagram). FBD je jednostavniji za upotrebu i učenje od klasičnog programiranja PLC-a (Ladder diagram and instruction). Uređaj je osmišljen kao tradicionalni PLC kombinovan sa LCD panelom. PLC se programira sa pripadajučim programom, ili sa samog LCD panela putem funkcijskih tastera.

Odabir Proizvoda
Uporedi Proizvode

Odaberite proizvode za poređenje.

Nema proizvoda koji odgovaraju selektovanom kriterijumu.