Telefon/Fax: +381 (0)11 3558 – 576,  +381 (0)11 3558 586          Telefon: +381 (0)11 3058 - 966, +381 (0)11 3058 - 967
INDUSTRIJSKA ELEKTRONIKA I AUTOMATIKA - Frekventni regulatori, Servo drajveri i motori, Termoregulatori, Brojači, Tajmeri, Panelmetri, Rotacioni enkoderi, Merne letve i DPP, Induktivni senzori, Kapacitivni senzori, Hall Senzori, Foto ćelije, PLC, Operator paneli, Touch panel

             Panelmetri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>>Frekventni regulatori, Servo pogoni<<
ENC Frekventi regulatori,
XINJE Frekventni regulatori,
XINJE Servo drajveri i motori,
Soft starteri,
Dodatna oprema za frekventne regulatoreTermoregulatori i Regulatori vlage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sklopna tehnika

 

 

 

 

 

 

 

Merni instrumenti

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Signalni i Alarmni elementi

 

 

 

 

Brojači

Tajmeri

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Rotacioni enkoderi,
Elastične spojnice,
Merni točkovi,
Komandni pult,
Merne letve i DPP
,

 

 

>>Industrijska automatizacija<<
XINJE
PLC, Operator paneli (HMI)ARRAY
PLC, Operator panel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temperaturne
sonde

 


>>Senzori<<
InduktivniLinearni induktivniHall, Kapacitivni Fotoćelije, Kolor mark,  Pritisak,  Nivo, Davači sile
 

>>Industrijska napajanja<<
   
 

 

 

 

   
 

 

 

 

   
 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
                                    Senzori vlage i temperature