Opis rada fotoćelija

>> Za više informacija posetite naš novi veb sajt www.sah.co.rs <<

              

Principi rada

Primena

Objašnjenja i napomene za izbor modela

Tehnički pojmovi

Karakteristike i refleksija

Napomene

Mere predostrožnosti i Metode sprečavanja višestruke interferencije

Priključenje senzora
                                    

Principi rada

Fotoćelija ocenjuje i reaguje na osnovu svetlosnog zraka sa izvora svetlosti projektora koji je delimično ili potpuno zaklo-njen predmetom.

     Izvor svetlosti i prijemnik su jedan naspram drugog. Predmet koji prolazi između njih prekida svetlosni zrak i time okida pri-jemnik. Otuda i najčešći naziv svetlosni prekidač.

Difuziona reflektivna fotoćelija ima u sebi integrisan izvor i prijemnik svetlosti. Svetlost koja zrači iz fotoćelije odbija se od predmeta i vraća na prijemnik tako da se detektuje predmet.

Povratna reflektivna fotoćelija takođe ima integrisan izvor i prijemnik. Ovde refleksiona površina - ogledalo odbija svetlost ka prijemniku. Kada se predmet nađe između fotoćelije i refleksione površine odbijena svetlost se smanjuje, menja ili nestaje i tako se detektuje predmet.

Radni postupak ove fotoćelije je sličan principu rada direktne refleksione fotoćelije (R2) uz napomenu da je zrak izvora svetlosti fokusiran na određeno rastojanje. Tako, kad se predmet nalazi tačno u žiži dolazi do refleksije. Prijemnik reaguje i dolazi do detekcije predmeta.

Gore ▲

 

Primena

Detkcija kartona

Detekcija pivske flaše sa ili bez etikete

Brojanje proizvoda

Provera kidanja na predililci

Provera ispravnosti cigaret papira

Sprečavanje ulaska u zabranjenu zonu

Gore ▲

    

Objašnjenja i napomene za izbor modela

R.Br.

Značenje

Kodovi i definicije

1

Kategorija prekidača

G: fotoelektrični prekidač sa infracrvenim zrakom (IC)

2

Kod oblika

18, 50, 76, ...

3

Radni napon

2:

90-250VAC

3:

10-30VDC

4:

2-240VDC/24-240VAC

5:

Specijalni naponi

4

Način detekcije

A:

Difuzna

B:

Reflektivna

C:

zrak-kroz

D:

Detekcija markera

G:

Optičko vlakno

 

 

5

Rastojanje detekcije

05:

5cm

10:

10cm

101:

10m

6

Izlazni oblik

N:

trožični DC NPN izlaz

P:

trožični DC PNP izlaz

L:

dvožični AC izlaz 

J:

Kontaktni relejni izlaz

S:

NPN+PNP dvostruki izlaz

7

Izlazno stanje

A:

Normalno otvoren(NO)

B:

Normalno zatvore (NC)

C:

Normalno otvoren+Normalno zatvoren(NO+NC)

8

Ostalo

T1:

prednje kašnjenje

T2:

zadnje kašnjenje

Y:

nepropusan za ulje

T:

sa konektorom

I:

po specijalnim zahtevima

Primer G18 - 3A 10 NA

Šifra ukazuje na fotoćeliju sa IC zračenjem, cilindričnog oblika M18, sa radnim naponom od 10 do 30 VDC, difuzionog refleksivnog tipa sa rastojanjem detekcije od 10 cm i NPN  tipa normalno otvorenim

Gore ▲

             

Tehnički pojmovi

Naziv

Opis

Naziv

Opis

Optička osa zraka

Standardni predmet koji se detektuje

Ukazuje na standardni predmet koji se detektuje, kojim se određuje osnovna karakteristika refleksionog tipa senzora. Obično belo, bez sjaja. Koristite relevantni objekat (npr. pločicu) zbog senzora u specijalnim slučajevima.

Osa detekcije

Minimalni predmet
koji se detektuje

Ukazuje na najmanju veličinu predmeta koji se može detektovati od strane senzora pod određenim uslovima. Za korelacioni tip i  reflekcioni tip sa ogle-dalom, ukazuje se na neprozirno telo (zaklonjeno od svetla).
Za refleksioni tip ukazuje se na odgovarajuću vrednost gvozdene ili bakarne žice.

Rastojanje
detekcije

 

Tip zrak - kroz
Stalno rastojanje između izvora i prijemnika

Tačnost ponavljanja

Ukazuje na grešku odziva pozicije kada se ponavlja akcija pod određenim uslovima.

Retroreflektivni tip
Standardno rastojanje između senzora i reflektora (ako nema daje “0”)

Vreme odziva

Ukazuje na vreme kašnjenja izla-znog signala (ON ili OFF) nakon detektovanja objekta

Difuzni tip
Najstabilnije detekcionorastojanje od predmeta detekcije, običnobeli mat papir (ako nema daje  “0’)

Intenzitet
osvetljenosti u radnom okruženju(otpornost na
mešani astigmatizam)

Ukazuje na maksimalni intenzitet osvetljenja, koji ne daje pogrešnu reakciju, izražen intenzitetom osvetljenja od foto površine fotoprijemnika.

Gore ▲

              

Karakteristike i Refleksija

Naziv

Opis

Ugaona karakteristika

Za tipove kroz-zrak i  retroreflektivni, gledano na levo idesno od centralne linije ugao se smanjuje postepeno . Ovo je prikazano sa mestom senzora u odnosu na ugao odziva (u stanju maksimalne osetljivosti senzora)

Karakteristika u zavisnosti

od predmeta  detekcije i

detekcionog rastojanja

Kod difuznog tipa, pošto veličina detektovanog predmeta utiče na detekciono rastojanje, ovaj dijagram se koristi da odredi stabilno detekciono rastojanje u odnosu na veličinu detektovanog predmeta.

Kod senzora sa mogućnošću promene osetljivosti ona se stavljana maksimum.

Detekciono rastojanje je tamo gde se detektuje standardni detekcioni predmet.

Gore ▲

     

Napomene

Za tipove zrak-kroz i retroreflektivni

Zadato rastojanje bi  trebalo biti biti manje od detekcionog rastojanja određenog radnim instrukcijama. Radi smanjenja prostora, iako može raditi kad aje zadato rastojanje veće od utvrđenog za rastojanje detekcije, performanse se ne mogu garantovati. S druge strane, obezbedite izvestan prostor u lošijim uslovima okruženja da se nečistoća ne bi zadržavala na zadatom rastojanju.

Za difuzni tip

Detekciono rastojanjeje dato u priručniku u saglasnosti sa standardnim predmetom detekcije.Stvarno detekciono rastojanje će se menjati sa promenom veličine, boje, glatkoće površine objekta koji se detektuje. Molimo vas da obezbedite prostor kada postavljate rastojanje.

U zavisnosti od promen veličine predmeta i varijacijama i propisa za rastojanje detekcije,  što je veći detektovani predmet,  veća je zapremina refleksije (odbijanja),  veće je rastojanje detektovanja.  Ali ako je veličina optičke prijemne površine veća od veličine detektovanog predmeta, rastojanje detekcije se neće povećati čak i ako se ponovo poveća veličina predmeta.

Razlika između različitih rastojanja detekcije detektovanog predmeta (Važi za difuzni tip).

A

Beli mat papir(reference)

B

Prirodni obojeni karton

C

Furnir

D

Crni mat papir ( 3. stepen sjaja)

E

Sjajni furnir (Krem obojena ploča, smeđa propilenska ploča, crvena etilenska sintetička ploča)

F

Siva etilenska sintetička ploča

G

Zelena sjajna gumena ploča

H

Aluminijumska ploča

I

Reflektor ili reflektujuća ploča

J

Zarđala gvozdena šipka φ10

K

Crna tkanina

L

Tamnoplava tkanina

Gore ▲

           

Mere predostrožnosti i metode sprečavanja višestruke interferencije

Do nestabilnog reagovanja dolazi usled spoljnjeg svetla sa drugog senzora i zu pojavu nazivamo višestruka interferencija.

Usled unakrsne montaže prijemnika i predajnika

Kada se koristi difuzni tip  paralelno potrebno je držati minimalno rastojanje od 1,4 puta od rastojanja detekcije

Prilikom korišćenja "zraka kroz" međusobno rastojanje bi moralo biti 0,4 rastojanja detekcije

Napon napajanja se ne sme prekoračiti ili smanjiti

Molimo Vas da u obzir uzmete i sledeće napomene da ne bi došlo do grešaka

 

1.

prašnjava sredina uzrokuje greške

 

2.

korozivna atmosfera uzrokuje greške

 

3.

pluskanje vode ili tečnosti itd., takođe uzrokuje greške

 

4.

Spoljnja montaža i izloženost direktnom sunčevom svetlu tekođe utiče na tačnost očitavanja

Prilikom montaže uzmite u obzir sledeće skice

 
 
 
 
Gore ▲

    

Priključenje Senzora

Gore ▲