AM-HN-722 Frekvencmetar

>> Za više informacija posetite naš novi veb sajt www.sah.co.rs <<

 

    

Opšte karakteristike

Priključenje

Dimenzije

    

Opšte karakteristike

Ulaz

45~55 Hz     Napon 380VAC

Greška merenja

klasa 1,5 

Gore ▲

       

Dimenzije

Gore ▲

 

Priključenje

Gore ▲