Servo motori

 

Motori bez kočnice

Motori sa kočnicom

    

Motori bez kočnice

MS-60ST-M1330B-20P4 MS-80ST-M02430B-20P7 MS-80ST-M03520B-20P7 MS-110ST-M05030B-21P5
220 VAC 220 VAC 220 VAC 220 VAC
       
MS-130ST-M10015B-21P5 MS-130ST-M15015B-22P3 MS-180ST-M19015B-23P0 MS-180ST-M35015B-45P5
220 VAC 220 VAC 220 VAC 220 VAC
           
MS-110ST-M05030B-41P5 MS-130ST-M10015B-41P5 MS-180ST-M19015B-43P0   MS-180ST-M10030B-43P0
3 x 380 VAC  3 x 380 VAC  3 x 380 VAC   3 x 380 VAC
       

 

Motori sa kočnicom

MS-80ST-M02430BZ-20P7 MS-80ST-M03520BZ-20P7

MS-110ST-M05030BZ-21P5

MS-130ST-M10015BZ-21P5
220 VAC 220 VAC 220 VAC 220 VAC