Kablovi za povezivanje Servo drajvera i Servo motora

 

TIP Dužina
CM-P07-05      - Motorni kablovi za motore do 0,75 kW 5m
CM-L15A-05   - Motorni kablovi za motore >= 1,5 kW 5m
CP -DP-A-05    - Enkoderski kablovi za motore do 0,75 kW 5m
CP -DP-A-05    - Enkoderski kablovi za motore >= 1,5 kW 5m
CM-XL15A-05 - Motorni kabl za motor 3 kW monofazni 5m
CM-XL25-05    - Motorni kabl za motor 3 kW trofazni 5m